Gastaldi Gomme
Via Europa 7
26030 – Tornata
Tel. 0375.97681
info@gastaldigomme.it
www.gastaldigomme.it